Les lleis antisemites i la Nit dels Vidres Trencats

Des del 1933, l’Alemanya nazi decretà una àmplia normativa antisemita, perfectament planificada i sustentada legalment, amb l’objectiu d’apartar els jueus de tots els àmbits, incloent-hi el funcionariat, les professions liberals, la indústria, el comerç i la cultura. Les lleis de Nuremberg del 1935 relegaren els jueus a una condició legal inferior i els atacs de la Nit dels Vidres Trencats, al novembre del 1938, convenceren moltes famílies que calia fugir dels territoris sota control nazi.