Els primers refugiats jueus a Barcelona

Les primeres mesures antisemites a Alemanya provocaren l’èxode de milers de jueus. Una part important d’aquests es van establir a Barcelona aprofitant la bona acollida de les seves autoritats i les oportunitats laborals que oferia la ciutat.