Fu la Spagna!

Recorregut temàtic

L’ajuda militar italiana té un paper essencial en la consecució de la victòria franquista. A partir del juliol del 1936, Mussolini envia una dotzena de bombarders Savoia-Marchetti, que esdevenen fonamentals a l’hora de permetre que les tropes colonials insurrectes arribin a l’Espanya continental. En els mesos i anys següents, Roma envia a combatre a Espanya més de 80.000 homes, acompanyats per una notable dotació bèl·lica, que en part se cedeix als espanyols.