Els Català, fotògrafs d’un segle

Què?

A mesura que progressen els avenços òptics i químics, les càmeres esdevenen més versàtils i els materials fotosensibles, més eficaços. Els fotògrafs ja poden captar què fa la gent i allò que succeeix simultàniament, i els Català posen l’activitat humana al centre de les seves imatges. Es pot dir que tant som el que pensem com el que fem. I la nova capacitat de visió més enllà de les possibilitats de l’ull humà, la nova manera de percebre el món, indefectiblement, genera altres noves maneres de pensar el món, de viure’l i de representar-lo.

Ves a l'audiodescripció