Activitats educatives

Reviu la prehistòria

Reviu la prehistòria

Aquesta activitat és un recorregut guiat per les primeres sales de museu per treballar aspectes molt concrets de la prehistòria. L’objectiu final de l’activitat és reflexionar sobre la vida quotidiana en aquella època i traçar ponts entre el present i el passat per parlar, a partir d’una activitat pràctica, de quins són els objectes de la nostra vida quotidiana. És important tenir en compte que els itineraris lúdics permeten acostar un moment molt concret de la història i que centren la seva atenció en una part pràctica que el que pretén és reflexionar sobre el present i la vida quotidiana dels infants i no pas en reproduir una tècnica o procediment.

Quins continguts estructuren l’activitat?

El recorregut ofereix un primer contacte amb la prehistòria tot explicant com era la vida dels primer pobladors. Les principals àrees de treball són: l’evolució de l’habitatge (les coves, les cabanes i les primeres cases), l’obtenció d’aliments (la recol·lecció, la ramaderia i l’agricultura) i els estris quotidians, especialment els objectes de ceràmica. En la part pràctica, ens centrarem en la reflexió sobre els objectes del present i construirem entre tots unes capses del temps.

Com és la dinàmica de l’activitat?

Aquesta activitat, es fonamenta en senzilles explicacions en cada un dels àmbits de treball. L’educador del museu va acompanyat de materials didàctics que tenen com a principal finalitat provocar la interacció entre el museu i els nens i les nenes. D’aquesta manera, anirem descobrint com era la vida durant la prehistòria. Els itineraris lúdics estan destinats a explicar una porció molt petita de la història per a centrar-se en una part pràctica que ha d’ajudar a establir connexions entre el passat i el present.

Què aprendrem?

A partir de la dinàmica participativa que planteja l’activitat els alumnes aprendran a identificar les principal característiques de la vida quotidiana a la prehistòria i a utilitzar l’empatia històrica com a eina d’aprenentatge.

Competències bàsiques

  • Interpretar l’entorn sociocultural proper, a partir dels coneixements adquirits i d’informacions bàsiques facilitades sobre canvis i continuïtats al llarg del temps
  • Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes.
  • Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones que visiten el museu.

Informació pràctica 

Tipologia d’activitat: Itinerari lúdic

Nivell recomanats: Cicle inicial d’educació primària

Durada: 1 hora i 30 minuts

Nombre d’alumnes per educador: 25 alumnes

Inscripció i reserves: mhcvisites.cultura@gencat.cat | 93 225 42 44

Descarrega't el guió del professor: