Activitats educatives

Catalunya i la dictadura franquista

Catalunya i la dictadura franquista

Aquesta activitat se centra en el període franquista a Catalunya, des dels primers moments de la dictadura fins a les primeres eleccions democràtiques al Parlament de Catalunya, tot explicant els períodes de la postguerra, la represa econòmica, l’antifranquisme i la democràcia.

Quins continguts estructuren l’activitat?

Durant l’itinerari es treballen els següents temes: el període de postguerra: resistència i repressió, la vida quotidiana; la represa econòmica: la represa industrial, el turisme, les migracions i el creixement urbà; l’antifranquisme: la lluita obrera, les lluites veïnals i l’Assemblea de Catalunya; la democràcia: la transició, el restabliment de la Generalitat, les primeres eleccions al Parlament de Catalunya.

Com és la dinàmica de l’activitat?

Aquesta activitat es fonamenta en senzilles explicacions per part de l’educador a les sales del Museu i en petites recerques per part de l’alumnat. Utilitzant la vida de personatges anònims els alumnes s’endinsen en la descoberta de les conseqüències de la guerra civil i sobretot de la victòria franquista i a partir de les propostes de recerca interioritzen els elements exposats a les sales del museu.

Què aprendrem?

A partir de la dinàmica participativa que planteja l’activitat i de la intervenció de l’educador del Museu, els alumnes aprenen a reconèixer els fets més importants de la història de Catalunya durant el franquisme i la transició democràtica; a recopilar i analitzar informació històrica provinent de diferents tipus de fonts; comprendre de forma empàtica les motivacions i les actituds de diferents persones durant el període franquista.

Competències bàsiques

  • Interpretar els canvis i continuïtats dels fets i fenòmens històrics, contextualitzar-los, establir relacions de simultaneïtat entre diferents territoris, per comprendre’n la multicausalitat històrica.
  • Plantejar-se preguntes i hipòtesis sobre un fet o fenomen històric i seleccionar i analitzar diferents fonts per interpretar el passat.
  • Justificar les interaccions entre l’individu i la societat en el temps històric.
  • Valorar el sistema democràtic partint del coneixement dels sistemes polítics per esdevenir futurs ciutadans crítics.

Informació pràctica 

Nivell recomanat: Batxillerat

Durada: 2 hores

Nombre d’alumnes per educador: 25 alumnes

Preu de l’activitat: 97 €

Informació i reserves: Tel. 93 225 42 44 | mhcvisites.cultura@gencat.cat

Material necessari: Per realitzar l'activitat al Museu és necessari que el dia de la visita els alumnes portin una còpia del quadern didàctic que us podeu descarregar en l'enllaç següent:

Quadern per al professorat

Catalunya i la dictadura franquista (professors)