Arribada de la reina Elisabet Cristina al port de Mataró per a la ratificació del seu enllaç amb Carles III, el 25 de juliol de 1708

Arribada de la reina Elisabet Cristina al port de Mataró per a la ratificació del seu enllaç amb Carles III, el 25 de juliol de 1708

Gravat que representa la figura de la reina rebuda per les autoritats de Mataró en acte de besamans al port, amb el seu sèquit, la carrossa reial i al fons la flota britànica comandada per l'almirall Leake. Llegenda en neerlandès i llatí.

Número de registre:

MHC626

Categoria General:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

Gravat

Títol/Nom pròpi:

Arribada de la reina Elisabet Cristina al port de Mataró per a la ratificació del seu enllaç amb Carles III, el 25 de juliol de 1708

Data:

segle XVIII

Autor:

Schenk, Petrus (autor)

Dimensions

16 x 19 cm

Material / Tècnica

paper

tinta

inscripció

llegenda: Aankomst der Princess Elizabeth van Wolffenbuttel Konin gin van Spanje te Mutaro den 25 July 1708 nevens haere open bare intredi in de Stad Barcelona den Augustus daar aan volgen Koning Karol den III, en met alle de plegtigheden voltrocken door den Bisschop van Tarragona. Principis ELIZABETHAE Wolfenbutteliae adventus sum feoderatorum classe ad Materam 25 Julii 1708 alque publicus introitus in urbem Barcelonam Kal. Augusti et Nuptiorum solemnia ab Episcopo Tarraconensi Feliciter peracta. P. Schenk exc Amst CP

Procedència

Amsterdam

Any fi

1716

Gravat realitzat per Peter Schenk "el vell", imprès a Amsterdam l'any 1716.