El Museu amb la campanya #veusquenoveus, per la visibilitat de les dones als mitjans de comunicació i a la societat en general

Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Dones l’Institut Català de les Dones  ha impulsat la campanya #veusquenoveus. La campanya centra l’eix de reivindicació en la millora de la visibilitat i la representació de les dones als mitjans de comunicació i a la societat en general i, per fer-ho, publica un vídeo protagonitzat per dones que no apareixen habitualment als mitjans, o que hi apareixen estereotipades, amb l’objectiu de conscienciar sobre la necessitat de visibilitzar les dones reals.

El vídeo s'ha dut a terme amb dones que participen en activitats de La Bonne, treballadores de la llar, dones grans del districte de Ciutat Vella de Barcelona i treballadores culturals. Aquestes dones són, també, les que es reflecteixen en la gràfica-cartell de la campanya.

L’ICD també ha publicat el dossier estadístic “Les dones a Catalunya 2018”, elaborat per l’Observatori de la Igualtat de Gènere (OIG), amb els principals indicadors de les desigualtats entre dones i homes. Conté dades sobre la participació de les dones als mitjans de comunicació, i també dades sobre l’àmbit laboral, les condicions de vida, la formació, la salut, les tecnologies de la informació i la comunicació, l’esport i la cultura.

És urgent arribar a la paritat i aconseguir una representació justa, equilibrada i positiva de les fites assolides per les dones en els diferents àmbits socials.