Curiositats: El llegat de Roma

Com passa en tots els territoris annexionats a l’Imperi, després de la conquesta es produeix un procés de romanització. S’imposa un govern dependent de Roma i una nova organització, però sobretot l’aplicació del dret romà i l’assimilació de la cultura llatina marquen el desenvolupament de la cultura occidental.
Un altre llegat romà és l’idioma. El català, igual que altres llengües europees com el castellà, el portuguès, el francès o l’italià, és una llengua romànica que va evolucionar a partir del llatí al llarg dels segles altmedievals.

Torna a la visita guiada