Curiositat: Una terra de pagesos… (escenografia 8)

La major part de la població dels comtats són pagesos que viuen en masos dispersos o en petites comunitats. Els cereals en són el conreu principal, com a base de l’alimentació i per pagar els tributs. La vinya, alguns fruiters i també la ramaderia i la recol·lecció al bosc complementen la dieta. La vida és dura i disposen de pocs recursos: quan no treballen al camp, han de fer-se les eines i tot el que necessiten.