Lectura Fàcil

Text introducció i àmbit 1 (Lectura fàcil)

 

Text àmbit 3 (lectura fàcil)

 

Text l’alimentació al segle XVIII (lectura fàcil)

Text àmbit 2 (lectura fàcil)

 

Text premsa de vi (lectura fàcil)

 

Glossari al segle XVIII (lectura fàcil)