Templers. Guerra i religió a l'Europa de les Croades

Els cavallers templers han captivat la imaginació de diverses generacions. Novel·les i llegendes han col·laborat a alimentar un mite que sovint ha superat la barrera de la realitat.

L'exposició Templers. Guerra i religió a l’Europa de les Croades ha estat la primera gran exposició a Catalunya dedicada a conèixer d’una manera rigorosa i atractiva qui eren realment els templers, endinsant els visitants en un episodi tan apassionant de la història mundial com van ser les Croades.

Fitxa tècnica 

  • Edició: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Agència Catalana de Patrimoni Cultural, Museu d’Història de Catalunya.
  • Coordinació: Mariona Companys
  • Textos: els autors
  • Documentació i selecció d’imatges: Ramon Sarobe
  • Disseny gràfic: Miquel Puig
  • ISBN: 978 – 84 – 393 – 9535 – 5
  • DL.: B 6978-2017
  • Preu: 18 euros
  • © de les fotografies: Ajuntament de Lleida, Ajuntament de Vic, Album, Album/Granger, NYC, Archives Départamentales des Pyrénées Orientales, Biblioteca de l’Abadia de Montserrat, Biblioteca de Catalunya, Bibliothèque nationale de France, The British Library, Erich Lessing/Album, Fotografia Iglesias, Joan Fuguet, Koninklijke Bibliothek, Library of Congress (Washington), Museu d’Art de Girona, Museu de Mallorca, Museu de Montserrat, The Parker Library Corpus Christi College, Cambridge, Pep Parer, Patrimonio Nacional, Photoaisa, RMN-Grand Palais (Château de Versailles)/ Gérard Blot, Staatsarchiv Amberg, Pepo Segura