Tàpies. Art i activisme

De juliol de 2024 a 2 de febrer de 2025

L’exposició Tàpies. Art i activisme explica, a través d’una àmplia selecció d’obra i material documental inèdit, l’actitud compromesa que Antoni Tàpies mostrà durant tota la seva trajectòria envers diferents causes socials, ètiques i polítiques en defensa dels drets humans. El seu compromís amb l’esperit d’avantguarda -utopista i transformador-, cristal·litzarà durant els anys seixanta en una acció política més directa en suport a moviments socials i polítics catalans i antifranquistes, com La Caputxinada, la Tancada a Montserrat, l’Assemblea de Catalunya o el PSUC. Entrats en democràcia, Tàpies es solidaritzarà amb causes internacionalistes -contra la guerra als Balcans, l’Apartheid o les centrals Nuclears-, així com amb campanyes en defensa i promoció de la nova Catalunya democràtica, que anhelava culta, moderna i progressista.

 

Martí Gasull. Antoni Tàpies treballant a l’estudi de Barcelona, 1982

Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Martí Gasull

© Martí Gasull