Activitats educatives a Flames a la frontera

Visita guiada a l’exposició

Activitat adreçada als cursos de secundària i batxillerat. Més informació

Participeu en un projecte de recerca

Activitat adreçada als cursos de secundària i batxillerat. Més informació

Projecte didàctic Flames a la Frontera. Catalunya i la Gran Guerra

Activitats i recursos didàctics adreçats als cursos de secundària i batxillerat. Més informació