La Mancomunitat de Catalunya

Les Escoles d’Estiu i el Mètode Montessori

La primera Escola d’Estiu, celebrada a l’agost del 1914, va ser dirigida pel pedagog Eladi Homs. En aquest primer curs es van fer seminaris metodològics d’ensenyament de dibuix i de manualitats i lliçons teòriques i pràctiques de diverses assignatures, com ara l’escriptura, la lectura i la música. A l’agost del 1915 va comptar amb la participació de la doctora Maria Montessori, que hi va oferir un curs sobre el seu mètode d’ensenyament basat principalment en l’educació dels sentits, l’observació, els treballs manuals, la música i l’educació física. El mètode Montessori fomentava una educació activa desenvolupada en un ambient agradable, on l’alumne es convertia en el centre de l’aprenentatge. L’èxit d’aquesta conferència va ser tan gran que aviat els ensenyants catalans van posar en pràctica les primeres escoles d’aquest mètode. Aquest fenomen es va donar tant a Barcelona, on es creà l’Aula Montessori de la Casa de la Maternitat, com en altres llocs de Catalunya, com ara la Casa dels Nens de Vilanova i la Geltrú.