Fu la Spagna!

Mitjans en acció

Després de reconèixer Franco com a cap del Govern de l’Estat espanyol el 18 de novembre de 1936, el Duce va disposar la creació de l’Ufficio Spagna (US), un gabinet dependent del Ministeri d’Afers Exteriors i destinat a centralitzar tota la informació relativa al conflicte i a canalitzar les peticions procedents de la Missione Militare Italiana in Spagna (MMIS).