Activitats educatives

Habitatge i vida quotidiana al llarg del temps

Habitatge i vida quotidiana al llarg del temps

La tova, l’impluvium, la cota de malla, la llàntia, els merlets, la cuina econòmica... Quantes paraules estranyes! I és que la vida quotidiana de les persones i els seus habitatges s’han transformat molt al llarg del temps i ens han deixat objectes i materials ben curiosos.

Tot visitant el Museu us proposem descobrir què volen dir aquestes paraules i veure com han canviat les nostres maneres de vestir. Esteu preparats per viatjar a la vida quotidiana dels temps passats?

Quins continguts estructuren l’activitat?

El recorregut ofereix una visió transversal de la història visitant les dues plantes dedicades a l’exposició permanent. A través de la vida quotidiana i dels habitatges, els alumnes fan una passejada per tota la història, des de l’antiguitat fins a l’actualitat. Els principals temes que treballem són:  les primeres formes d’habitatge de l’edat del bronze, com eren les cases romanes,   les cases dels pagesos a inici de l’edat mitjana, els castells dels senyors feudals i les cases artesanes de les ciutats del final de l’edat mitjana,  les masies dels pagesos en època moderna i finalment les cases del passat segle XX i les cases del futur.

Com és la dinàmica de l’activitat?

Acompanyat d’un carro ple d’objectes i indumentària, l’educador proporciona el material i les claus necessàries per tal que els alumnes adquireixin coneixements. D’aquesta manera, en cadascuna de les parades es vesteix un alumne i s’entrega un objecte de vida quotidiana. El que pretenem és que els alumnes interroguin els objectes i empatitzin amb les diferents formes de vida al llarg de la història. Aquests objectes i vestits ens ajuden, també, a realitzar un eix cronològic i a veure com canvien els habitatges i la vida quotidiana al llarg del temps.

Què aprendrem?

A partir de la dinàmica participativa que planteja l’activitat i de la intervenció de l’educador del Museu, els alumnes aprenen a  analitzar les diverses tipologies d’habitatge i les maneres de viure corresponents, segons l’adscripció social, a observar els elements de canvi o continuïtat que es donen en els habitatges, les innovacions tecnològiques i les formes de vida,  saber utilitzar els recursos, els aparells i les escenografies del Museu per a l’elaboració de conclusions relacionades amb els habitatges i les formes de vida al llarg del temps.

Competències bàsiques

  • Interpretar l’entorn sociocultural proper, a partir dels coneixements adquirits i d’informacions bàsiques facilitades sobre canvis i continuïtats al llarg del temps
  • Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes.
  • Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones

Informació pràctica

Nivells recomanats: Cicles mitjà i superior d’educació primària

Durada: 1 hora i 30 minuts

Nombre d’alumnes per educador: 25 alumnes

Preu de l’activitat: 81 €

Informació i reserves: Tel. 93 225 42 44 | mhcvisites.cultura@gencat.cat

Material didàctic: Aquest recorregut no té cap material específic per treballar dins el Museu. L’educador proporciona tot allò necessari per a la correcta execució de l’activitat. 

Descarrega't el guió del professor: