Activitats educatives

Els nostres amics, els antics

Els nostres amics, els antics

El territori que ara anomenem Catalunya ha estat poblat per diferents grups i cultures diverses des de la prehistòria fins a l’actualitat. La seva influència ha anat definint els trets que avui ens caracteritzen.

Com és que ara parlem català? D’on ve aquesta llengua? Tot passejant pel Museu seguim les empremtes d’aquests pobles per entendre una mica més qui som i d’on venim.

Quins continguts estructuren l’activitat?

El recorregut ofereix una visió de les primeres etapes de la història dels territoris que avui es coneixen com a Catalunya, centrant-se en aspectes socials i de vida quotidiana. Visitarem la prehistòria, l’arribada dels grecs i fenicis, la societat ibèrica, la dominació romana i finalment els visigots. A més de treballar els trets característics de cada període, la reforma de l’activitat ens permet  plantejar-nos com era la vida  dels nens i les nenes, els nostres amics del passat.

Com és la dinàmica de l’activitat?

L’eix conductor d’aquesta activitat és la cançó “Els avantpassats”. Al llarg de la visita analitzarem les estrofes i les contrastarem amb els elements que hi ha a l’exposició. L’educador del museu plantejarà interrogants per convidar als alumnes a observar i deduir si allò que diu la cançó és cert. Compta també amb el suports de diferents materials didàctics que ajuden els alumnes a interactuar amb l’espai del Museu, a formular-se hipòtesis i a adquirir el coneixement de manera progressiva. A més a més, una cançó ens ajudarà a resseguir el fil de la història antiga a Catalunya.

Què aprendrem?

A partir de la dinàmica participativa que planteja l’activitat i de la intervenció de l’educador del Museu, els alumnes aprenen a identificar els diferents períodes històrics: prehistòria i edat antiga, els seus principals trets culturals i el desenvolupament de la cultura del bronze, grega, ibèrica, romana i cristiana en el territori de Catalunya.

Competències bàsiques

  • Interpretar l’entorn sociocultural proper, relacionant informacions de procedència diversa sobre canvis i continuïtats al llarg del temps, identificar causes i conseqüències i elaborar una conclusió pertinent.
  • Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen.

Informació pràctica 

Nivell recomanat: Cicle superior d’educació primària

Durada: 1 hora i 30 minuts

Nombre d’alumnes per educador: 25 alumnes

Preu de l’activitat: 81 €

Inscripció i reserves: Tel. 93 225 42 44 | mhcvisites.cultura@gencat.cat

Descarrega't el guió del professor: