Activitats educatives

L'evolució de la tecnologia: del sílex al xip

L'evolució de la tecnologia: del sílex al xip

Des de la primera eina prehistòrica fins als últims invents del segle XXI, els humans han ideat diferents artefactes tecnològics per ajudar-se en la seva tasca diària. Darrere de cada invent hi ha hagut sempre amagada una necessitat humana.

Ens acompanyeu a descobrir què va portar als homes i les dones de temps passats a idear la sínia, el molí o la turbina, entre molts d’altres?

A través dels materials i dinàmiques més participatives farem un recorregut per la història de la tecnologia en el que descobrirem diferents aportacions que han possibilitat el desenvolupament de diversos artefactes tecnològics que anirem descobrint a les sales del museu.

Quins continguts estructuren l’activitat?

El recorregut ofereix una visió transversal de la història visitant les dues plantes dedicades a l’exposició permanent del Museu. Els principals temes que treballem són l’evolució tecnològica relacionada amb cada època, els diferents tipus d’aprofitament energètic, els avenços relacionats amb la millora de l’agricultura, els vinculats a la transformació del paisatge i les noves tecnologies de la informació i de la comunicació.

Com és la dinàmica de l’activitat?

Aquesta activitat es fonamenta en senzilles explicacions en cada un dels àmbits de treball. Acompanyat d’un maletí de materials didàctics i d’eines prehistòriques, l’educador proporciona el material i les claus necessàries per tal que els alumnes adquireixin coneixements. D’aquesta manera, en cadascuna de les parades es realitza una acció interactiva, ja sigui amb els elements escenogràfics o museogràfics o amb els objectes del maletí. És a partir d’aquestes accions que els alumnes experimenten i comprenen determinades característiques tecnològiques d’una manera més sòlida.

Què aprendrem?

A partir de la dinàmica participativa que planteja l’activitat i de la intervenció de l’educador del Museu, els alumnes aprenen a identificar alguns avenços tècnics que han contribuït a la millora del treball i la qualitat de vida de les persones al llarg de la història, a conèixer els usos dels diferents tipus d’energia que es van utilitzar i s’utilitzen (energia humana, hidràulica, del vapor i elèctrica), valorar els beneficis que ens han proporcionat els avenços tecnològics.

Competències bàsiques

  • Interpretar l’entorn sociocultural proper, a partir dels coneixements adquirits i d’informacions bàsiques facilitades sobre canvis i continuïtats al llarg del temps
  • Dissenyar màquines simples. Utilitzar les prestacions bàsiques dels aparells a l’abast de manera segura i eficient.
  • Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes.
  • Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones que visiten el museu.

Informació pràctica 

Nivells recomanats: Cicles mitjà i superior d’educació primària

Durada: 1 hora i 30 minuts

Nombre d’alumnes per educador: 25 alumnes

Preu de l’activitat: 81 €

Informació i reserves: Tel. 93 225 42 44 | mhcvisites.cultura@gencat.cat

Descarrega't el guió del professor: