Activitats educatives

Coses d’ahir i d’avui

Coses d’ahir i d’avui

Amb aquesta activitat proposem un recorregut per les sales dedicades a la història contemporània amb l’objectiu d’apropar el Museu i possibilitar un primer contacte amb el passat a l'alumnat.

El recorregut parteix dels nostres avantpassats més pròxims, els besavis dels nens i les nenes, per descobrir com eren les cuines, veure com eren les escoles i retrobar el plaer de jugar al carrer.

Quins continguts estructuren l’activitat?

Per establir un primer contacte amb el passat, utilitzem un dels eixos principals de la història: els canvis i continuïtats. Al llarg de la història s’han produït canvis en la manera de pensar, d’actuar, de vestir, de cuinar, etc. Tanmateix, hi ha moltes coses que no canvien tant. Al contrari, es mantenen de manera continuada al llarg del temps. Així els ajudem a entendre que els canvis i les continuïtats es produeixen de manera cíclica al llarg del temps.

Com és la dinàmica de l’activitat?

Aquesta activitat es desenvolupa en forma d’itinerari per les sales d’època contemporània a la tercera planta del Museu. Acompanyat d’un cistelll ple d’objectes, l’educador proporciona als alumnes el dubte principal que estructura l’activitat: identificar si és un objecte del passat o del present. A partir d’aquest moment, s’inicia l’itinerari per resoldre els dubtes. El que pretenem és que els alumnes interroguin els objectes i vagin construint, a poc a poc, les seves teories.

Què aprendrem?

A partir de la dinàmica participativa que planteja l’activitat, els alumnes aprenen a identificar els canvis i les continuïtats al llarg del temps.

Competències bàsiques

  • Interpretar l’entorn sociocultural proper, a partir dels coneixements adquirits i d’informacions bàsiques facilitades sobre canvis i continuïtats al llarg del temps
  • Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes.
  • Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones que visiten el museu.

Informació pràctica 

Nivells recomanats: 1r i 2n curs d’educació primària

Durada: 1 hora i 30 minuts

Nombre d’alumnes per educador: 25 alumnes

Preu de l’activitat: 81 €

Informació i reserves: Tel. 93 225 42 44 | mhcvisites.cultura@gencat.cat