Concurs a Facebook i Twitter #TemplersMHC

El Museu d’Història de Catalunya convoca un concurs a les xarxes socials Facebook i Twitter (@mhistoriacat) amb motiu de l’exposició temporal Templers. Guerra i religió a l’Europa de les croades.

Bases
  • Els dilluns, 3, 10 i 17 de juliol al matí publicarem a les dues xarxes (facebook i twitter) una pregunta sobre els templers amb diverses opcions de resposta.
  • Es tindrà temps fins el dilluns següent per contestar-la, al mateix post/twitt des d’on es formula la pregunta.
  • Caldrà respondre correctament les tres preguntes per optar al premi.
  • Entre totes les persones que hagin respost correctament es farà un sorteig.
  • El nom del guanyador es farà públic el dilluns 24 de juliol als comptes de Facebook i Twitter del Museu.
  • El guanyador haurà de posar-se en contacte amb l'organització al correu mhc.cultura@gencat.cat per tal de gestionar el premi.
  • La participació al concurs és gratuïta.
Premi
  • Un sopar per a dues persones al Restaurant 1881, cortesia del Grup Sagardi, ubicat a la quarta planta del museu.
Reserves

El concurs es reserva el dret de retirar de la competició aquelles persones que no compleixin els requisits que s’especifiquen en aquesta convocatòria, així com aquelles que transgredeixin els criteris de publicació associats a la xarxa social.

Acceptació

La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. La no-acceptació per part dels participants comportarà l’exclusió en el concurs.