Nueva Planta de la Real Audiència del Principado de Cataluña

Els Decrets de Nova Planta són tres decrets signats per Felip V després que les seves tropes ocupessin militarment els diferents regnes i territoris de la Corona d'Aragó. Es promulgaren en les dates següents:  Regnes de València i l'Aragó el 29 de juny de 1707; Mallorca i les Pitiüses el 28 de novembre de 1717 i del Principat de Catalunya el 16 de gener de 1716 en el marc de la Guerra de Successió. En aquest cas presentem la Nova Planta que correspon al Principat de Catalunya amb l’escut borbònic a la portada.

En el context d’ocupació militar del final de la Guerra de Successió, el Decret de Nova Planta confirmava la derrota austriacista des d’un punt de vista legal. Aquest document abolia les Constitucions de Catalunya i imposava les lleis de Castella. El govern del Principat va quedar en mans d’un capità general, que presidia la Reial Audiència , i disposava de dotze corregidors, amb seu a les principals ciutats catalanes. Totes les institucions municipals de caràcter representatiu van ser abolides, al seu lloc van imposar un sistema d’alcaldes i regidors nomenats directament pel rei o pel capità general. En definitiva, la Nova Planta, va imposar un sistema de govern absolut en què tots els nomenaments i les decisions s’organitzaven de dalt a baix i tenien per últim responsable el mateix monarca.

Aquest nou règim polític va tenir també una traducció en l’àmbit fiscal. Els drets de la Generalitat i dels municipis van ser abolits. A mes es va crear un nou impost, el cadastre , organitzat a través d’una doble línia: territorial (gravava els rèdits de les finques urbanes i rústiques) i personal (carregava damunt el treball i les empreses i mantenia l’exempció de nobles, eclesiàstics i altres privilegiats). Aquest impost augmentà molt significativament la pressió fiscal de Catalunya.

D’altra banda, el decret  suprimí les sis universitats catalanes (Lleida, Girona, Barcelona, Tarragona, Vic i Tortosa) i en creà una de nova a Cervera. La llengua catalana va ser progressivament prohibida en tots els àmbits públics i s’expressa dient: “Les causes a la Real Audiència se substanciaran en llengua castellana”

Teresa Rodon Borràs. Conservadora del Museu d’Història de Catalunya 
La portada del Decret de Nova Planta

La portada del Decret de Nova Planta