Gerra litúrgica

Aquesta gerreta va ser trobada al castellum de Sant Julià de Ramis  l’any 2000 en una petita estança junt a d’altres objectes i materials constructius del castell corresponents al moment que es va abandonar de manera pacífica aquest lloc entre l’any 713 i el 717.

La gerra és de bronze i es va recuperar totalment sencera. En el coll de la peça es va observar una inscripció gravada amb un borí en la que es pot llegir:

+ SINDE + ARES BITA D S

que es pot traduir per: (Que) el Senyor (o Déu) (con)servi la vida a  +Sinde (i) a +Ares

Aquesta singular inscripció ens permet pensar en l’ús i la funció que hauria tingut aquest objecte. Segurament ens trobem davant d’una gerra que van adquirir Sinde i Ares, un matrimoni, per tal de fer-ne donació a l’església. Era doncs un objecte litúrgic de la petita capella de del castellum.  En comprar-la, com era habitual, van fer personalitzar l’objecte, fent gravar una decoració senzilla amb elements vegetals, -potser una  representació simbòlica del Paradís-, i una inscripció invocativa on es demanava a Déu  que preservés la vida de la parella.

Creiem que aquesta advocació es feia en el moment més important i sagrat del misteri cristià, quan el sacerdot converteix el vi en la sang de Crist. Així doncs cada vegada que se celebrava l’Eucaristia es pregava per a Sinde i Ares, perquè es mantinguessin sans i estalvis.

Però, qui eren Sinde i Ares i quina relació tenien amb el castellum? No ho sabem del cert però els historiadors,  coneixedors del castellum en fan algunes hipòtesis. Podria ser Sinde un dels últims caps militars d’aquella fortificació i de la seva guarnició i que, amb  la seva muller, residissin a les dependències de comandament?-Podria ser també que la parella hagués obsequiat al capellà amb la gerreta, durant el temps que el matrimoni presidia les cerimònies litúrgiques d’acord amb el costum de la societat benestant hispanogoda?

Potser nous estudis arqueològics i històrics permetin confirmar o desmentir aquestes hipòtesi i omplir d’història aquest objecte.

Teresa Rodon Borràs. Conservadora del Museu d’Història de Catalunya
El coll de la gerra, on trobem la inscripció. A sota identifiquem un motiu decoratiu

El coll de la gerra, on trobem la inscripció. A sota identifiquem un motiu decoratiu