Bitlla

Bitlla

Bitlla de fusta tornejada, de forma cònica, travessada amb un forat cilíndric longitudinal, que servia per fer subjectar-la a la llançadora.

Aquesta peça ha estat exposada a:

Flames a la frontera. Catalunya i la Gran Guerra

Número de registre:

MHC7554

Categoria General:

Ciència i tècnica

Nom de l'objecte:

Bitlla (equip de treball per a tèxtil)

Títol/Nom pròpi:

Bitlla

Data:

Primera meitat segle XX

Autor:

Torneria Vidal, fabricant

Dimensions

17 x 2,5 x 2,5 cm

Material / Tècnica

fusta; metall;

inscripció

TORNERIA VIDAL TORELLÓ [inscrit a la base de metall]

Siglat: MHC7554