La tragedia de Louis Pasteur

La tragedia de Louis Pasteur

Número de registre:

MHC9639

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

full de mà

Títol/Nom pròpi:

La tragedia de Louis Pasteur

Data:

30.1.1937 - 31.1.1937

Autor:

Tema:

Dimensions
Dimensions: 27,5 x 10,9 cm
Material / Tècnica
paper / tinta / impressió fotomecànica
Inscripcions
Inscripció: MHC9639
Inscripció: 700 (inscrit manuscrit a la part superior del revers)
Procedència

Conjunt de fulls de mà d’anuncis de projeccions de pel·lícules entre els anys 1930 i 1980, procedents del fons de Josep Termes. El fons inclou prop de 8.000 d’aquests anuncis cinematogràfics i també 3000 documents diversos (fullets, tesines...) i una biblioteca especialitzada d’Història Contemporània de 25.000 llibres, a més d’una vintena d’objectes de vida quotidiana del segle XX.

Lloc de procedència

Figueres