Las fronteras del amor

Las fronteras del amor

Número de registre:

MHC9554

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

full de mà

Títol/Nom pròpi:

Las fronteras del amor

Data:

18.3.1935 - 19.3.1935

Autor:

Tema:

Dimensions
Dimensions: 7,9 x 13,7 cm
Material / Tècnica
paper / tinta / impressió fotomecànica
Inscripcions
Inscripció: MHC9554
Procedència

Conjunt de fulls de mà d’anuncis de projeccions de pel·lícules entre els anys 1930 i 1980, procedents del fons de Josep Termes. El fons inclou prop de 8.000 d’aquests anuncis cinematogràfics i també 3000 documents diversos (fullets, tesines...) i una biblioteca especialitzada d’Història Contemporània de 25.000 llibres, a més d’una vintena d’objectes de vida quotidiana del segle XX.

Lloc de procedència

Reus