Número de registre:

MHC8429

Categoria:

Ciència i tècnica

Nom de l'objecte:

pala de trinxera

Títol/Nom pròpi:

Data:

primera meitat segle XX

Tema:

Dimensions
Dimensions: 55 x 28 x 10 cm
Material / Tècnica
fusta
Inscripcions
Inscripció:
Marques: gravat dibuix d'estrella central i senefa lateral de linia senzilla ondulada
Lloc de procedència

Perafita