Cèdula personal de Maria Fàbregas Sensat.

Cèdula personal de Maria Fàbregas Sensat.

Número de registre:

MHC834

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

cèdula personal

Títol/Nom pròpi:

Cèdula personal de Maria Fàbregas Sensat.

Data:

5 abril de 1938

Autor:

Dimensions
Dimensions: 9,8 x 18,4 cm
Material / Tècnica
imprès / tinta
Inscripcions
Escut: Generalitat de Catalunya
Firma: Maria Fàbregas Sensat
Lloc de procedència

Masnou, el