La Esquella de la Torrataxa, número 1597.

La Esquella de la Torrataxa, número 1597.

Número de registre:

MHC7922

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

revista

Títol/Nom pròpi:

La Esquella de la Torrataxa, número 1597.

Data:

6.8.1909

Autor:

Tema:

Material / Tècnica
paper (portada colorejada) / imprès (portada colorejada) / tinta
Inscripcions
Inscripció: MHC7922
Lloc de procedència

Barcelona