La actualidad, número 171.

La actualidad, número 171.

Número de registre:

MHC7920

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

revista

Títol/Nom pròpi:

La actualidad, número 171.

Data:

9.11.1909

Autor:

Tema:

Dimensions
Dimensions: 28 x 19,3 cm
Material / Tècnica
paper (portada colorejada) / imprès (portada colorejada) / tinta
Inscripcions
Inscripció: MHC7920
Lloc de procedència

Barcelona