Revista setmanal D.I.C., any 1, núm. 1.

Revista setmanal D.I.C., any 1, núm. 1.

Número de registre:

MHC7915

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

revista

Títol/Nom pròpi:

Revista setmanal D.I.C., any 1, núm. 1.

Data:

18.6.1931

Autor:

Tema:

Dimensions
Dimensions: 38,7 x 27,6 cm
Material / Tècnica
paper / tinta
Inscripcions
Inscripció: MHC7915
Lloc de procedència

Barcelona