Radio Catalana, número 111.

Radio Catalana, número 111.
Revista de 11 pàgines amb enquadernació grapada, impresa a color.

Número de registre:

MHC7721

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

revista

Títol/Nom pròpi:

Radio Catalana, número 111.

Data:

13.3.1926

Autor:

Tema:

Dimensions
Dimensions: 26,3 x 18,5 cm
Material / Tècnica
paper (portada colorejada) / imprès (portada colorejada) / tinta
Inscripcions
Inscripció: MHC7721
Inscripció: Radio Catalana ÓRGANO OFICIAL DE LA ESTACIÓN EMISORA DE RADIOTELEFONÍA “RADIO CATALANA2 25 céntimos AÑO III – NÚM. 111 30 JULIO 1927 (inscripció de la portada)
Lloc de procedència

Barcelona

Revista de 11 pàgines amb enquadernació grapada, impresa a color.