Flechas y Pelayos, núm. 25. Por el Imperio hacia Dios.

Flechas y Pelayos, núm. 25. Por el Imperio hacia Dios.
Revista de 15 pàgines amb enquadernació grapada, impresa a color i en blanc i negre.

Número de registre:

MHC7677

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

revista

Títol/Nom pròpi:

Flechas y Pelayos, núm. 25. Por el Imperio hacia Dios.

Data:

25.5.1939

Autor:

Tema:

Dimensions
Dimensions: 33,8 x 21,1 cm
Material / Tècnica
paper (portada colorejada) / imprès (portada colorejada) / tinta
Inscripcions
Inscripció: MHC7677
Inscripció: FLECHAS Y PELAYOS 25 DE MAYOR DE 1939 Año II SEMANARIO NACIONAL INFANTIL 25 Cts. Red.ón y Adm.ón Provisional: Elcano, 7 - San Sebastián Teléf. 12520 - Apartado 53 POR EL IMPERIO HACIA DIOS (inscripció al títol de la portada)
Lloc de procedència

Sant Sebastià - Donostia

Revista de 15 pàgines amb enquadernació grapada, impresa a color i en blanc i negre.