La actualidad, número 439.

La actualidad, número 439.

Categoria:

Arts gràfiques

Número de registre:

MHC7500

Nom de l'objecte:

revista (publicacions periòdiques)

Títol:

La actualidad, número 439.

Autoria:

Datació:

1915

Dimensions:

Dimensions: 28 x 19,2 cm

Material:

Història de l’objecte:

La revista «La Actualidad» fou un setmanari il·lustrat d'informació de tota classe: des de cròniques esportives, cròniques de successos i d'actualitat, passant per recomanacions per la llar, curiositats tecnològiques, i fins i tot compilacions de tires còmiques nacionals i internacionals. En destaca, a més, l'ús abundant de fotografia en les seves pàgines, essent considerat un dels primers setmanaris eminentment fotoperiodístics del país.

Tema:

Descripció:

Revista «La actualidad», número 439, publicada el 2 de gener de 1915. 10 10La portada és decorada amb una representació al·lusiva a la Primera Guerra Mundial, on una nena petita després de llevar-se la nit de reis, veu tot de regals que han portat els reis -que en aquest cas és armament militar-. En el marge inferior dret, hi ha una inscripció que fa referència al diàleg de la representació. En el marge superior, hi ha el títol de la revista.