La actualidad, número 439.

La actualidad, número 439.

Número de registre:

MHC7500

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

revista

Títol/Nom pròpi:

La actualidad, número 439.

Data:

2 de gener de 1915

Autor:

Tema:

Dimensions
Dimensions: 28 x 19,2 cm
Material / Tècnica
paper (portada colorejada) / imprès (portada colorejada) / tinta
Inscripcions
Inscripció: MHC7500
Inscripció: AÑO IX BARCELONA, 2 ENERO 1915 NÚM. 439 La actualidad 20 céntimos (inscripció de la portada)
Lloc de procedència

Barcelona