La actualidad, número 428.

La actualidad, número 428.

Número de registre:

MHC7498

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

revista

Títol/Nom pròpi:

La actualidad, número 428.

Data:

17 d'octubre de 1914

Autor:

Tema:

Dimensions
Dimensions: 28 x 19,3 cm
Material / Tècnica
paper (portada colorejada) / imprès (portada colorejada) / tinta
Inscripcions
Inscripció: MHC7498
Inscripció: AÑO IX BARCELONA, 17 OCTUBRE 1914 NÚM. 422 La actualidad 20 céntimos (inscripció de la portada)
Lloc de procedència

Barcelona