La actualidad, número 422.

La actualidad, número 422.

Número de registre:

MHC7497

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

revista

Títol/Nom pròpi:

La actualidad, número 422.

Data:

5 de septembre de 1914

Autor:

Tema:

Dimensions
Dimensions: 28 x 19,3 cm
Material / Tècnica
paper (portada colorejada) / imprès (portada colorejada) / tinta
Inscripcions
Inscripció: MHC7497
Inscripció: AÑO IX BARCELONA, 5 SETIEMBRE 1914 NÚM. 422 La actualidad 20 céntimos
Lloc de procedència

Barcelona