La actualidad, número 419.

La actualidad, número 419.

Número de registre:

MHC7496

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

revista

Títol/Nom pròpi:

La actualidad, número 419.

Data:

15 d'Agost de 1914

Autor:

Tema:

Dimensions
Dimensions: 28 x 19,3 cm
Material / Tècnica
paper (portada colorejada) / imprès (portada colorejada) / tinta
Inscripcions
Inscripció: MHC7496
Inscripció: AÑO IX BARCELONA, 15 de agosto 1914 NÚM. 419 La actualidad 20 céntimos (inscripció de la portada)
Lloc de procedència

Barcelona