La actualidad, número 419.

La actualidad, número 419.

Categoria:

Arts gràfiques

Número de registre:

MHC7496

Nom de l'objecte:

revista (publicacions periòdiques)

Títol:

La actualidad, número 419.

Autoria:

Datació:

1914

Dimensions:

Dimensions: 28 x 19,3 cm

Material:

Història de l’objecte:

La revista «La Actualidad» fou un setmanari il·lustrat d'informació de tota classe: des de cròniques esportives, cròniques de successos i d'actualitat, passant per recomanacions per la llar, curiositats tecnològiques, i fins i tot compilacions de tires còmiques nacionals i internacionals. En destaca, a més, l'ús abundant de fotografia en les seves pàgines, essent considerat un dels primers setmanaris eminentment fotoperiodístics del país.

Tema:

Descripció:

Revista «La Actualidad» número 419, publicada el 15 d'agost de l'any 1914. 10 10La portada principal de la revista, està ocupada, majoritàriament en tot l'espai, per una representació de mig cos, d'una noia que vesteix un barret de palla que s'agafa mentre és representada. En el marge superior de la representació, hi ha inscrit el títol de la revista. 10En el marge inferior, hi ha inscrita la informació referent a la data i el número de publicació.