Escher Wyss

Escher Wyss

Número de registre:

MHC51

Categoria:

Ciència i tècnica

Nom de l'objecte:

turbina Pelton

Títol/Nom pròpi:

Escher Wyss

Data:

primer quart segle XX

Tema:

Dimensions
Dimensions: 149 x 464 x 264 cm
Material / Tècnica
metall
Inscripcions
Procedència

Aquest grup va ser posat en marxa el 27 de gener de 1914 en la Central elèctrica de cabdella, la pruimera Gran central elèctrica de Catalunya, i ha estat funcionat fins el 1995, que va ser substituït per un sistema d'excitació estàtic.

Lloc de procedència

Cabdella