Targeta de reserva d'oli.

Targeta de reserva d'oli.
Document Imprès i manuscrit a favor d'Anselm Miquel Farré. Falta la part inferior del document ( 12 cupons corresponents als 12 mesos de l'any).

Número de registre:

MHC508

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

targeta

Títol/Nom pròpi:

Targeta de reserva d'oli.

Data:

1943

Autor:

Tema:

Dimensions
Dimensions: 9 x 15 cm
Material / Tècnica
paper
Inscripcions
Inscripció: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Comisaria General de Abastecimientos y Transportes COMISARIA DE RECURSOS DE LA ZONA (5ª) 10TARJETA DE RESERVA DE ACEITE A favor de D. (Anselmo Miquel Ferré) residente en calle (Dr. I. dofrey?) n.º (28) que figura inscrito en la cartilla de Abastecimientos de D. (Genoveva Ferré Pamiez) que es empresario cultivador de la finca de olivar n.º (303) enclavado en el término municipal de…provincia de… C 86675 a (28) de (Mayo) de 194(3) El Comisario de Recursos Firma y sello. PRECIO DE ESTA TARJETA 0.50 PTAS. (1) Táchese lo que no corresponda NOTA: El interesado cuidará de anotar en cada cupón el número de tarjeta, sin lo cual no son válidos. 10 (Entre parèntesis: escrit a mà (llapis))
Procedència

Taregta expedida pel Ministerio de Industria y comercio. Comisaria General de Abastecimientos y Transportes.

Lloc de procedència

Catalunya

Document Imprès i manuscrit a favor d'Anselm Miquel Farré. Falta la part inferior del document ( 12 cupons corresponents als 12 mesos de l'any).