Número de registre:

MHC5031

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

fotocòpia

Títol/Nom pròpi:

Data:

segona meitat segle XX

Autor:

Dimensions
Dimensions: 19,8 x 13,4 cm
Material / Tècnica
paper / impressió fotomecànica / tinta / impressió fotomecànica
Inscripcions
Inscripció: consigna nº 1. U.G.T. P.S.U. i tú? que has fet per la victòria? (anvers, tinta negra)
Signatura: Goñi (revers, tinta negra)
Inscripció: EDITAT PEL SINDICAT DE DIBUIXANTS PROFESSIONALS UGT (anvers, tinta negra)
Marca de taller: GRAF. ULTRA S.A. (anvers, tinta negra)
Inscripció: CATALANS!.. 11 de SETEMBRE 1714 · 1938 (revers, tinta negra)
Marca de taller: "GRAFOS" S.L. (revers, tinta negra)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona