Número de registre:

MHC5027

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

retall de premsa

Títol/Nom pròpi:

Data:

primera meitat segle XX

Autor:

Dimensions
Dimensions: 27,7 x 21,4 cm
Material / Tècnica
paper / impressió fotomecànica / tinta / impressió fotomecànica / tinta / estampació amb segell
Inscripcions
Inscripció: Lluís Companys (anvers, retall de l'esquerra, tinta negra)
Signatura: (anvers, retall de la dreta, tinta negra: text commemoratiu)
Inscripció: ESPLAI. 28 GENER 1934. L'homenatge de l'Esquerra a Francesc Macià. Aspecte del Cementiri Nou durant l'acte. A l'angle superior dret: El senyor Companys oferint una branca de llorer, davant la tomba del senyor MAcià. - (Fotografia Sagarra i Torrents) (anvers, retall de sota, tinta negra)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona