Número de registre:

MHC5002-2

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

anell de cigar

Títol/Nom pròpi:

Data:

segle XX

Autor:

Dimensions
Dimensions: 2,4 x 7,3 cm
Material / Tècnica
paper / impressió litogràfica / tinta / impressió litogràfica
Inscripcions
Inscripció: ESPECIALES. GAMBÚS Y RUSCA. HABANA. ESPECIALES. GAMBÚS Y RUSCA. HABANA. (anvers, tinta blanca i vermella)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona