Número de registre:

MHC4969

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

sobre

Títol/Nom pròpi:

Data:

27.12.1978

Autor:

Dimensions
Dimensions: 10,9 x 17,9 cm
Material / Tècnica
paper / impressió fotomecànica / tinta / impressió fotomecànica / tinta / estampació amb segell
Inscripcions
Inscripció: L'Any 976 de l'Encarnació del Senyor el dia "" d'Abril així morí Arnulf il·lustre Bisbe que regí la present Església durant 21 anys, 7 mesos i 17 dies. MIL·LENARI DE LA CONSAGRACIÓ DE LA 3.ª BASILICA DE STA. MARIA DE RIPOLL, 1977-78. CERCLE FILATELIC I NUMISMATIC DE RIPOLL (anvers, tinta negra i rosa)
Inscripció: MILENARIO DE LA CONSAGRACION DE LA TERCERA BASILICA DEL MONASTERIO DE RIPOLL. 5 PTA. CORREOS. F.N.M.T. ESPAÑA. 1978 (segell: anvers, tinta vermella, blava i negra)
Segell: MILENARIO CONSAGRACION TERCERA BASILICA MONASTERIO. RIPOLL. 1ER DIA CIRCULACION. 27 DICIEMBRE 1978. MILENARIO CONSAGRACION TERCERA BASILICA MONASTERIO. RIPOLL. 1ER DIA CIRCULACION. 27 DICIEMBRE 1978 (mata-segells: anvers, tinta negra)
Signatura: SA(il·legible) (anvers, tinta negra)
Marca de taller: grafis/sant/girona (anvers, tinta negra)
Inscripció: (revers, tinta negra: text descriptiu de l'anvers / fonts)
Inscripció: EDICIÓ OFICIAL del 1 al 2.000. (revers, tinta negra)
Número de sèrie: Nº 01517 (revers, tinta negra)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona