Número de registre:

MHC4934

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

fotocòpia

Títol/Nom pròpi:

Data:

segona meitat segle XX

Autor:

Dimensions
Dimensions: 12,9 x 10,3 cm
Material / Tècnica
paper / impressió fotomecànica / tinta / impressió fotomecànica / tinta / manuscrit
Inscripcions
Inscripció: JOSEP MARIA SAGARRA (anvers, tinta negra)
Inscripció: enterrament d'en Francesc Macià. XII 1933 (revers, tinta blava, manuscrit)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona