Número de registre:

MHC4890

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

targeta postal

Títol/Nom pròpi:

Data:

primera meitat segle XX

Autor:

Dimensions
Dimensions: 13,7 x 8,6 cm
Material / Tècnica
paper / impressió fotogràfica / tinta / impressió fotogràfica / paper / impressió litogràfica / tinta / impressió litogràfica
Inscripcions
Inscripció: SOLIDARITAT CATALANA. Francesch Macià y Llusà (anvers, tinta negra)
Signatura: E. Guasc (anvers, tinta negra)
Número de sèrie: 516. (anvers, tinta negra)
Inscripció: TARJETA POSTAL. UNIÓN UNIVERSAL DE CORREOS. (CARTE POSTALE. - UNION POSTALE UNIVERSELLE). ESPAÑA. Correspondencia. Dirección. Sr (revers, tinta negra)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona