Estatutos de la falange Española de las J.O.N.S.

Estatutos de la falange Española de las J.O.N.S.

Número de registre:

MHC4839

Categoria:

General

Nom de l'objecte:

opuscle

Títol/Nom pròpi:

Estatutos de la falange Española de las J.O.N.S.

Data:

22 d'octubre de 1934

Dimensions
Altres dimensions: 15,2 x 10,7 cm
Material / Tècnica
Inscripcions
: Estatutos de la Falange Española de las J.O.N.S.
Inscripció: MHC4839