L'alimentació de l'aviram en temps de guerra.

L'alimentació de l'aviram en temps de guerra.
L’alimentació de l’aviram en temps de guerra (1937) va ser un opuscle editat per la Direcció General d’Agricultura per tal de donar a conèixer als avicultors els productes substitutius per l’alimentació de les gallines donada l’escassetat dels pinsos habituals. D’aquesta manera es volia promoure la repoblació avícola i la producció d’ous que havia davallat molt en temps de guerra.

Número de registre:

MHC4833

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

opuscle

Títol/Nom pròpi:

L'alimentació de l'aviram en temps de guerra.

Data:

Autor:

Tema:

Dimensions
Altres dimensions: 20,1 x 14,6 cm
Material / Tècnica
Inscripcions
: L'alimentació de l'aviram en temps de guerra
Lloc de procedència

Barcelona

L’alimentació de l’aviram en temps de guerra (1937) va ser un opuscle editat per la Direcció General d’Agricultura per tal de donar a conèixer als avicultors els productes substitutius per l’alimentació de les gallines donada l’escassetat dels pinsos habituals. D’aquesta manera es volia promoure la repoblació avícola i la producció d’ous que havia davallat molt en temps de guerra.