Número de registre:

MHC4776

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

targeta postal

Títol/Nom pròpi:

Data:

primer quart segle XX

Autor:

Dimensions
Dimensions: 13,2 x 9,1 cm
Material / Tècnica
paper / impressió litogràfica / tinta / impressió litogràfica
Inscripcions
Inscripció: SOLIDARITAT CATALANA. 21·ABRIL 1907 (anvers, tinta vermella i negra)
Inscripció: N. SALMERÓN. I. SUÑOL. F. CAMBÓ. E. JUNOY. F. MACIÀ LLUSÁ. J. VALLÈS Y RIBOT. J. PUIG Y CADAFALCH. (anvers, tinta negra)
Signatura: J. VIDAL (anvers, tinta negra)
Inscripció: DIPOSIT · PELAYO · 18 (anvers, tinta negra)
Inscripció: TARJETA POSTAL. UNIÓ POSTAL (revers, tinta negra)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona