Número de registre:

MHC4692-3

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

targeta postal

Títol/Nom pròpi:

Data:

primer quart segle XX

Autor:

Dimensions
Dimensions: 14,1 x 9,7 cm
Material / Tècnica
paper / impressió litogràfica / tinta / impressió litogràfica
Inscripcions
Inscripció: UNIÓ CATALANISTA (anvers, tinta blava)
Inscripció: A VOS BONAS FESTAS Y A CATALUNYA VIDA NOVA desitja (anvers, tinta blava)
Inscripció: Al Senyor (revers, tinta marró)
Inscripció: Segell de franqueig (revers, tinta marró)
Inscripció: UNIÓ CATALANISTA (revers, tinta marró)
Procedència

Col·lecció de targetes postals, programes d’actes, bans, auques, àlbums de cromos, editats entre 1896 i les darreres dècades del segle XX, d’entre les que es destaquen les col·leccions de targetes postals de temàtica catalanista, costumista i satírica; els àlbums i col·leccions de cromos dedicats a la història de Catalunya i a la promoció de les seves indústries, oficis i monuments, agrupades per temàtica i cronologia.

Lloc de procedència

Barcelona