Barcelona - Tarrassa

Barcelona - Tarrassa

Número de registre:

MHC4617-4

Categoria:

Arts gràfiques

Nom de l'objecte:

cromo

Títol/Nom pròpi:

Barcelona - Tarrassa

Data:

1923

Autor:

Dimensions
Dimensions: 7,1 x 10,4 cm
Material / Tècnica
paper / impressió fotomecànica (semitò) / tinta / impressió fotomecànica (semitò)
Inscripcions
Inscripció: ACEDO. SESÚMAGA. VIDAL. BORDOY (anvers, tinta negra)
Número de sèrie: N.º 4 (revers, tinta marró)
Inscripció: (revers, tinta marró: text descriptiu de l'anvers / entitat productora)
Marca de taller: LIT. F. RIERA FELIU - BARNA (revers, tinta marró)
Procedència

Col·lecció de cromos de 'Escenas Futbolísticas y Jugadores', Xocolates Riucord

Lloc de procedència

Barcelona